IT'S ABOUT TIME - COMMUNICATION STYLES

 

24/02  |  תל אביב

ערב של תקשורת איכותית והומור

יום חמישי בין השעות 17:00-21:00

מיקוניס 3, ת"א.

ערב מלא השראה ,

כאשר כל משתתף מאבחן את סגנון התקשורת שלו ביחד עם המאמנים .

לומד סגנונות תקשורת חדשים

ואיך להעביר לכל אחד מהם מסר בצורה המיטבית.

הסדנה מלאה באינטרקציה קבוצתית והומור.

תוכן ההזדמנות:

"אני אף פעם לא מצליחה להבין אותו?"

"תגיד לי אתה מדבר עברית?"

כמה פעמים אנחנו לא מצליחים לתקשר בינינו למרות שאנחנו

יודעים את אותה שפה?

בואו ללמוד 4 שפות שונות ב4 שעות.

לדעת לתקשר טוב יותר עם כל אחד.

 

  • מהי תקשורת איכותית

  • חשיבותו של רושם ראשוני

  • הקשבה – איך להקשיב הקשבה איכותית, ואיך זה יכול לקדם אותי ?

  • תהליך איבחון סגנונות תקשורת

  • למידת הסגנונות השונים. (4 שפות שונות)

  • עבודה בקבוצות בסגנון "המעבדה"

  • איך לעבוד עם הכלים התקשורתיים שלמדנו בחיי היומיום וליישם אותם.